przycisk-klub2.jpg przycisk-akademia2.jpg przycisk-biznes2.jpg

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica

oraz

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica

ogłaszają nabór na rok szkolny 2020/2021

do klas:

4-8 szkoły podstawowej,

1 liceum ogólnokształcącego czteroletniego dla absolwentów szkoły podstawowej

o profilu piłka nożna

 

ETAPY REKRUTACJI

  1. Dzień Otwarty (dla chętnych)

  2. próby sprawności fizycznej (etap obowiązkowy)

  3. weryfikacja wyników edukacyjnych (etap obowiązkowy)

 Ad 1)

Zainteresowanych poznaniem oferty szkoły zapraszamy na Dzień Otwarty 9 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie SMS ul. Sejmowa 5 C, Legnica

Program:

- godz. 9.30 - 10.00 – rejestracja uczestników

- godz. 10.00 - 11.00 – spotkanie z dyrektorem SMS oraz koordynatorem Akademii Piłkarskiej Miedź Legnica

- godz. 11.00 - 11.30 - transport kandydatów szkolnymi autokarami na boisko przy ul. Hetmańskiej w Legnicy

-godz. 11.30 – 12.00 – przygotowanie do zajęć sportowych

- godz. 12.00 - 13.30 – zajęcia treningowe dla kandydatów na boisku przy ul. Hetmańskiej w Legnicy

- godz. 13.30 – 13.45 – zakończenie jednostki treningowej, możliwość zadania pytań trenerom

Aby wziąć udział w Dniu Otwartym, należy:

- zgłosić swój udział w Dniu Otwartym do 6 marca telefonicznie w sekretariacie szkoły czynnym w dni robocze w godzinach 8-15 (tel. 76 723-23-94)

- przynieść w Dniu Otwartym wypełnione oświadczenie o zgodzie rodziców na udział w Dniu Otwartym

za.nr_1-zgoda_na_udziaL_w_dniu_otwartym.pdf

- zabrać ze sobą strój sportowy i obuwie na sztuczną murawę.

Ad 2)

Termin i miejsce testów sprawnościowych:

UWAGA: TERMIN ODWOŁANY, NOWY TERMIN ZOSTANIE USTALONY I OGŁOSZONY PO WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SZKOŁĘ.

Boisko przy ul. Hetmańskiej w Legnicy (sztuczna nawierzchnia)

Organizacja

Szkoła Podstawowa: 

Rejestracja kandydatów: godz. 8:00 – 9:00

Testy sprawnościowe: godz. 9:00 – 12.00

Liceum Ogólnokształcące:

Rejestracja kandydatów: 12:00 – 13:00

Testy sprawnościowe: godz. 13.00 – 16.00

Zgłoszenia:

Aby wziąć udział w testach sprawnościowych, należy dostarczyć osobiście lub pocztą w terminie do 27.03.2020 r. do sekretariatu szkoły (Szkoła Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica, ul. Sejmowa 5 C, pokój 334, 59-220 Legnica) następujące dokumenty:

1) Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej lub liceum

podanie_SP.pdf

podanie_LO.pdf

2) Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o udzieleniu zgody na udział w testach sprawności fizycznej

 Owiadczenie_rodzica_-SP-LO.pdf

3) Kserokopię karty zdrowia sportowca (aktualnej w dniu testów sportowych) potwierdzona przez rodzica lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).

Do kolejnego etapu rekrutacyjnego przechodzą jedynie ci kandydaci, którzy w wyniku prób sprawnościowych uzyskali pozytywną opinię trenerów Akademii Piłkarskiej Miedź Legnica.

Ad. 3)

Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa

1) W terminach od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. należy dostarczyć:

ostatnie świadectwo promocyjne (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica/dyrektora szkoły lub oryginał)

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna.

orzeczenie_lekarskie_-_wzr.pdf

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 3lipca 2020 r.

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie do 8 lipca 2020 r. następujących dokumentów:

ostatnie świadectwa promocyjnego – oryginał

karta zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej)

formularz informacji o uczniu

informacja_o_uczniu.pdf

trzy zdjęcia legitymacyjne -podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w szkole w dniu 10 lipca 2020 r.

 Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2020 r.

 Liceum Ogólnokształcące

1)  W terminach od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. należy dostarczyć:

świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub oryginał).

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał).

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna.

orzeczenie_lekarskie_-_wzr.pdf

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkole dniu 3 lipca 2020 r.

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie do 8 lipca 2020 r.:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej- oryginał

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – oryginał

formularz informacji o uczniu

informacja_o_uczniu.pdf

karta zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej)

trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 10 lipca 2020 r.

 Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminach rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica.

SMS Plan Lekcji
Podręczniki 2019/20
SMS Dziennik
Strefa Miedzi Legnica

 

"Kiedy czasy są gorsze, nie przestawaj wierzyć, pracuj ciężko, a wszystko się poprawi."

Harry Kane 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

belka-face-sms_2.jpg

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.