przycisk-klub2.jpg przycisk-akademia2.jpg przycisk-biznes2.jpg

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica

oraz

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica

ogłaszają nabór na rok szkolny 2023/2024

do klas:

4-8 szkoły podstawowej oraz 1-4 liceum ogólnokształcącego

o profilu piłka nożna

 

ETAPY REKRUTACJI

 1. Dzień Otwarty (dla kandydatów do klas 4-6 SP)

 2. próby sprawności fizycznej (etap obowiązkowy)

 3. weryfikacja wyników edukacyjnych (etap obowiązkowy)

 

Ad 1)

Wszystkich zainteresowanych poznaniem oferty szkoły zapraszamy do zapoznania się z informacjami na internetowej stronie Szkoły i Akademii oraz na naszym profilu na Facebooku. Dodatkowo kandydatów do klas 4 - 6 szkoły podstawowej zapraszamy na Dzień Otwarty 21 marca (wtorek) w godz. 16:30 do 19:45

Program Dnia Otwartego

16:30 - 17:30 - zajęcia edukacyjne dla uczestników 

 

16:45 - 17:30 - spotkanie z rodzicami 

 

17:45 - wyjazd na zajęcia treningowe (ul. Hetmańska 2)

 

18:00 - przyjazd na obiekt sportowy (ul. Hetmańska 2) 

 

18:15 - 19:30 - zajęcia treningowe 

 

19:45 - zakończenie dnia 

 

Na zgłoszenia chęci uczestnictwa w Dniu Otwartym czekamy do 21 marca do godz. 14 (telefoniczne 76720 82 32 lub mailowo; szkola@miedzlegnica.eu). Rodzic zgłaszając dziecko wyraża zgodę na jego udział w zajęciach edukacyjnych i sportowych. Podczas Dnia Otwartego można składać podania o przyjęcia do szkoły.

Ad 2)

Termin i miejsce testów sprawnościowych dla kandydatów uprawiających piłkę nożną:

16 kwietnia 2023 r. (niedziela) – termin zostanie potwierdzony na tydzień przed testami

Stadion Miejski w Legnicy (trybuna B) + boisko sztuczne przy stadionie 

 

KL. IV/V i VI SP

 

8:00 - 8:30 - zapisy/potwierdzenie przybycia uczestników w biurze informacyjnym  

 

8:30-8:45 - przygotowanie uczestników do zajęć sportowych 

 

8:45 - 10:45 - testy sprawnościowe 

 

10:45 - 11:00 - organizacja uczestników po testach sprawnościowych 

 

11:00 - zakończenie testów sprawnościowych 

 

KL. VII/VIII SP

 

11:00 - 11:30 - zapisy/potwierdzenie przybycia uczestników w biurze informacyjnym 

 

11:30 - 11:45 - przygotowanie uczestników do zajęć sportowych 

 

11:45 - 13:45 - testy sprawnościowe 

 

13:45 - 14:00 - organizacja uczestników po testach sprawnościowych 

 

14:00 - zakończenie testów sprawnościowych 

 

KL. I LO + uzupełniające do II / III/IV LO 

 

14:00 - 14:30 - zapisy/potwierdzenie przybycia uczestników w biurze informacyjnym 

 

14:30 - 14:45 - przygotowanie uczestników do zajęć sportowych 

 

14:45 - 16:45 - testy sprawnościowe 

 

16:45 - 17:00 - organizacja uczestników po testach sprawnościowych 

 

17:00 - zakończenie testów sprawnościowych

 

Zgłoszenia na testy sprawnościowe (piłka nożna):

Aby wziąć udział w testach sprawnościowych należy dostarczyć osobiście, pocztą elektroniczną (szkola@miedzlegnica.eu) lub pocztą tradycyjną w terminie do 14.04.2023 r. do sekretariatu szkoły (Szkoła Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica, ul. Radosna 17, 59-220 Legnica) następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej lub liceum (jeśli nie zostało złożone wcześniej) - PODANIE LO PODANIE SP

- oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o udzieleniu zgody na udział w testach sprawności fizycznej - OŚWIADCZENIE

- kserokopię karty zdrowia sportowca (aktualnej w dniu testów sportowych) potwierdzoną przez rodzica za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).

ZAŚWIADCZENIE

Wstępne wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego będą dostępne w szkole po dwóch tygodniach od dnia testów. Do drugiego etapu rekrutacyjnego przechodzą jedynie ci kandydaci, którzy w wyniku prób sprawnościowych uzyskali pozytywną opinię trenerów Akademii Piłkarskiej Miedź Legnica.

Ad. 3)

Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa

W terminach od 23 czerwca do 3 lipca 2023 r. należy dostarczyć:

 • ostatnie świadectwo promocyjne (oryginał)

 • karta zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej)

 • trzy zdjęcia legitymacyjne -podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia

 • formularz informacji o uczniu

FORMULARZ

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna

ORZECZENIE

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 4 lipca 2023 r. (lista dostępna w szkole lub informacja telefoniczna 76 720 82 32).

 

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2023 r.

 

Liceum Ogólnokształcące

1)  W terminach od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. należy dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał), a w przypadku kandydatów do klas 2,3,4 ostatnie świadectwo promocyjne (oryginał)

 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał)

 • karta zdrowia ucznia od pielęgniarki szkolnej

 • trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia

 • formularz informacji o uczniu

FORMULARZ

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna

ORZECZENIE

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu11 lipca 2023 r. (lista dostępna w szkole lub informacja telefoniczna 76 720 82 32).

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2023 r.

 Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica.

REGULAMIN REKRUTACJI SP      REGULAMIN REKRUTACJI LO

Podręczniki 2022/23
SMS Dziennik
Strefa Miedzi Legnica

 

  1. „Ten, kto przeniósł górę, zaczął od małych kamyków” – przysłowie chińskie

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

belka-face-akademia_2.jpg

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.