przycisk-klub2.jpg przycisk-akademia2.jpg przycisk-biznes2.jpg

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica

oraz

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica

ogłaszają nabór na rok szkolny 2019/2020

do klas:

4-8 szkoły podstawowej,

1 liceum ogólnokształcącego trzyletniego dla absolwentów gimnazjum,

1 liceum ogólnokształcącego czteroletniego dla absolwentów szkoły podstawowej

o profilu piłka nożna

 

ETAPY REKRUTACJI

  1. 1) Dzień Otwarty (dla chętnych)

  2. 2) próby sprawności fizycznej (etap obowiązkowy)

  3. 3) weryfikacja wyników edukacyjnych (etap obowiązkowy)

 Ad 1)

Wszystkich zainteresowanych poznaniem oferty szkoły zapraszamy na Dzień Otwarty 1 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie SMS ul. Sejmowa 5 C, Legnica

Program:

- godz. 9.00 - 9.30 – rejestracja uczestników

- godz. 9.30 - 10.00 – spotkanie z dyrektorem SMS oraz koordynatorem Akademii Piłkarskiej Miedź Legnica

- godz. 10.00 - 11.45 - zajęcia edukacyjne dla kandydatów

- godz. 11.50 – 12.00 – transport kandydatów szkolnymi autokarami na boisko przy ul Hetmańskiej w Legnicy

- godz. 12.00 – 12.10 – przygotowanie do zajęć sportowych

- godz. 12.15 - 13.45 – zajęcia treningowe dla kandydatów na boisku przy ul. Hetmańskiej w Legnicy

- godz. 13.45 – 14.00 – przygotowanie do przejazdu

- 14.00 - 14.10 – transport kandydatów szkolnymi autokarami do bursy

- godz. 14.15 - 15.00 – zwiedzanie bursy przy ul. Żółkiewskiego w Legnicy

Aby wziąć udział w Dniu Otwartym, należy:

- zgłosić swój udział w Dniu Otwartym do 29 marca telefonicznie w sekretariacie szkoły czynnym w dni robocze w godzinach 8-15 (tel. 76 723-23-94)

- przynieść w Dniu Otwartym wypełnione oświadczenie o zgodzie rodziców na udział w Dniu Otwartym

za.nr_1-zgoda_na_udzia_w_dniu_otwartym.pdf

- zabrać ze sobą strój sportowy i obuwie na sztuczną murawę.

Ad 2)

Termin i miejsce testów sprawnościowych:

8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

Boisko przy ul. Hetmańskiej w Legnicy (sztuczna nawierzchnia)

Organizacja

Szkoła Podstawowa: 

Rejestracja kandydatów: 8:30 – 9:20

Rozpoczęcie testów: godz. 9:30

Liceum Ogólnokształcące:

Rejestracja kandydatów: 11:00 – 11:45

Rozpoczęcie testów: godz. 12:00

Zgłoszenia:

Aby wziąć udział w testach sprawnościowych, należy dostarczyć osobiście lub pocztą w terminie do 5.04.2019 r. do sekretariatu szkoły (Szkoła Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica, ul. Sejmowa 5 C, pokój 334, 59-220 Legnica) następujące dokumenty:

1) Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej lub liceum

podanie_SP.pdf

podanie_LO.pdf

2) Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o udzieleniu zgody na udział w testach sprawności fizycznej

 Owiadczenie_rodzica_-SP-LO.pdf

3) Kserokopię karty zdrowia sportowca (aktualnej w dniu testów sportowych) potwierdzona przez rodzica lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).

Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego będą dostępne w szkole po dwóch tygodniach od dnia testów. Do drugiego etapu rekrutacyjnego przechodzą jedynie ci kandydaci, którzy w wyniku prób sprawnościowych uzyskali pozytywną opinię trenerów Akademii Piłkarskiej Miedź Legnica.

Ad. 3)

Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa

1) W terminach od 24 czerwca do 28 czerwca 2019 r. należy dostarczyć:

ostatnie świadectwo promocyjne (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica/dyrektora szkoły lub oryginał)

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna.

orzeczenie_lekarskie_-_wzr.pdf

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 2 lipca 2019 r.

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie do 5 lipca 2019 r. następujących dokumentów:

ostatnie świadectwa promocyjnego – oryginał

karta zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej)

formularz informacji o uczniu

informacja_o_uczniu.pdf

trzy zdjęcia legitymacyjne -podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w szkole w dniu 10 lipca 2019 r.

 

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

 

Liceum Ogólnokształcące

1)  W terminach od 24 czerwca 28 czerwca 2019 r. należy dostarczyć:

świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub oryginał).

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał).

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna.

orzeczenie_lekarskie_-_wzr.pdf

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkole dniu 2 lipca 2019 r.

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie do 5 lipca 2019 r.:

świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej- oryginał

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty – oryginał

formularz informacji o uczniu

informacja_o_uczniu.pdf

karta zdrowia ucznia

trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 10 lipca 2019 r.

 Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

 Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica.

Regulamin_rekrutacji_LO.pdf

Regulamin_rekrutacji_SP.pdf

SMS Plan Lekcji
Podręczniki 2019/20
SMS Dziennik
Strefa Miedzi Legnica

"Wszyscy mamy marzenia. Aby jednak sprawić, że staną się one rzeczywistością, potrzeba bardzo dużo determinacji, poświęcenia, samodyscypliny i wysiłku" 

Jesse Owens

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015
 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.