przycisk-klub2.jpg przycisk-akademia2.jpg przycisk-biznes2.jpg

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica

ogłaszają nabór na rok szkolny 2018/2019

do klas:

4-7 szkoły podstawowej
oraz
1 liceum ogólnokształcącego
o profilu piłka nożna dziewcząt i chłopców

ETAPY REKRUTACJI
1) Dzień Otwarty (dla chętnych)
2) próby sprawności fizycznej (etap obowiązkowy)
3) weryfikacja wyników edukacyjnych (etap obowiązkowy)

Ad 1)
Wszystkich zainteresowanych poznaniem oferty szkoły zapraszamy na  Dzień Otwarty:
3 kwietnia (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie SMS ul. Sejmowa 5 C, Legnica

Program:
- godz. 10.00-11.30 – spotkanie z dyrektorem szkoły (sala C212) oraz zajęcia z nauczycielami
- godz. 12-13.30 – trening pokazowy z udziałem kandydatów na boisku przy ul. Hetmańskiej w Legnicy
- godz. 14-14.30 – zwiedzanie bursy przy ul. Żółkiewskiego w Legnicy
(przejazdy na obiekty autobusami szkolnymi pod opieką nauczycieli i trenerów)

Aby wziąć udział w Dniu Otwartym należy:
- zgłosić swój udział w Dniu Otwartym do 28 marca telefonicznie w sekretariacie szkoły czynnym w dni robocze w godzinach 8-15 (tel. 76 723-23-94)
- przynieść w Dniu Otwartym wypełnione oświadczenie o zgodzie rodziców na udział w Dniu Otwartym (załącznik nr 1)
- zabrać ze sobą strój sportowy i obuwie na sztuczną murawę.

Ad 2)
Terminy i miejsca testów sprawnościowych:
- dla kandydatów do klas 4-6 SP – 14.05.2018 r., rejestracja od godz. 10.30 do godz.11.30, testy od godz. 11.30, boisko boczne przy ul. Hetmańskiej w Legnicy
- dla kandydatów do klasy 7 SP – 17.04.2018 r., rejestracja od godz. 10.30 do godz.11.30, testy od godz. 11.30, boisko boczne przy ul. Hetmańskiej w Legnicy
- dla kandydatów do LO – 16.04.2018 r., rejestracja od godz. 10.30 do godz.11.30, testy od godz. 11.30, boisko boczne przy ul. Hetmańskiej w Legnicy.

Aby wziąć udział w testach sprawnościowych należy dostarczyć osobiście lub pocztą w terminie do 13.04.2018 r. dla testów kwietniowych oraz do 11.05.2018 r. dla testów majowych do sekretariatu szkoły (Szkoła Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica, ul. Sejmowa 5 C, pokój 334, 59-220 Legnica) następujące dokumenty:

1) Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej (załącznik nr 2) lub liceum (załącznik nr 3)

2) Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o udzieleniu zgody na udział w testach sprawności fizycznej (załącznik nr 4)

3) Kserokopia karty zdrowia sportowca (aktualnej w dniu testów sportowych) potwierdzona przez rodzica lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).
Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego będą dostępne w szkole po dniu 10.05.2018 r. dla testów kwietniowych i po 21.05.2018 r. dla testów majowych. Do drugiego etapu rekrutacyjnego przechodzą jedynie ci kandydaci, którzy w wyniku prób sprawnościowych uzyskali pozytywną opinię trenerów Akademii Piłkarskiej Miedź Legnica.

Ad. 3)
Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa:

1) W terminach od 22 czerwca 27 czerwca 2018 r. należy dostarczyć:
• ostatnie świadectwo promocyjne (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub oryginał)
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna (wzór – załącznik nr 5).
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 3 lipca 2018 r.
2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie do 6 lipca 2018 r. następujących dokumentów:
• ostatnie świadectwa promocyjnego – oryginał
• karta zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej)
• formularz informacji o uczniu (załącznik nr 6)
• trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w szkole w dniu 11 lipca 2018 r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2018 r.

Liceum Ogólnokształcące:

1) W terminach od 22 czerwca 27 czerwca 2018 r. należy dostarczyć:
• świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub oryginał).
• zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał).
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna (wzór – załącznik nr 5)
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkole dniu 3 lipca 2018 r.
2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie do 6 lipca 2018 r.:
• świadectwo ukończenia gimnazjum - oryginał
• zaświadczenie o szczegółowych wynikach testu gimnazjalnego – oryginał
• formularz informacji o uczniu (załącznik nr 6)
• karta zdrowia ucznia
• trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 11 lipca 2018 r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica.

Regulamin_SP_2018-2019.pdf 

Regulamin_LO_2018-2019.pdf

Zal._nr_1_-_zgoda_na_udzial_w_dniu_otwartym.pdf

Zal._nr_2_-_podanie_SP.pdf

Zal._nr_3_-_podanie_LO.pdf

Zal._nr_4_-_Oswiadczenie_rodzica-SP-LO.pdf

Zal._nr_5_-_orzeczenie_lekarskie-1.pdf

Zal._nr_6_-_informacja_o_uczniu.pdf

SMS Plan Lekcji
SMS zastępstwa
SMS Dziennik
Strefa Miedzi Legnica

"Dzisiaj bez dobrego szkolenia młodzieży nie ma profesjonalnego klubu, a szkoła to znakomite uzupełnienie oferty Akademii Piłkarskiej Miedzi. Liczę, że absolwenci SMS Miedź w przyszłości zostaną zawodowymi piłkarzami".

Andrzej Dadełło, właściciel Miedzi

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015
 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.