przycisk-klub2.jpg przycisk-akademia2.jpg przycisk-biznes2.jpg

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica

oraz

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica

ogłaszają nabór na rok szkolny 2022/2023

do klas:

1 oraz 4-8 szkoły podstawowej oraz 1 liceum ogólnokształcącego

o profilu piłka nożna

 

ETAPY REKRUTACJI

 1. Dzień Otwarty (dla chętnych)

 2. próby sprawności fizycznej (etap obowiązkowy)

 3. weryfikacja wyników edukacyjnych (etap obowiązkowy)

 

Ad 1)

Wszystkich zainteresowanych poznaniem oferty szkoły zapraszamy do zapoznania się z informacjami na internetowej stronie Szkoły i Akademii oraz na naszym profilu na Facebooku. Dodatkowo kandydatów do klasy 1 oraz do kl. 4 szkoły podstawowej zapraszamy na Dzień Otwarty 26 marca (sobota) w godz. 10-13.

Program Dnia Otwartego

10-11 – zajęcia edukacyjne w szkole (ul. Radosna 17)

11-12 – przejazd, przygotowanie do zajęć sportowych

12-13.30 – zajęcia sportowe

Na zgłoszenia chęci uczestnictwa w Dniu Otwartym czekamy do 25 marca do godz. 15 (telefoniczne 76720 82 32 lub mailowo; szkola@miedzlegnica.eu). Rodzic, zgłaszając dziecko, wyraża zgodę na jego udział w zajęciach edukacyjnych i sportowych. Podczas Dnia Otwartego można składać podania o przyjęcia do szkoły.

Ad 2)

Termin i miejsce testów sprawnościowych dla kandydatów uprawiających piłkę nożną:

10 kwietnia 2022 r. (niedziela) – termin zostanie potwierdzony na tydzień przed testami

Stadion Miejski w Legnicy (trybuna B) + boisko sztuczne przy stadionie 

 

KL. I SP / IV SP + uzupełniające do V i VI SP

 

8:00 - 8:30 - zapisy/potwierdzenie przybycia uczestników w biurze informacyjnym  

 

8:30-8:45 - przygotowanie uczestników do zajęć sportowych 

 

8:45 - 10:45 - testy sprawnościowe 

 

10:45 - 11:00 - organizacja uczestników po testach sprawnościowych 

 

11:00 - zakończenie testów sprawnościowych 

 

KL. VII/VIII SP

 

11:00 - 11:30 - zapisy/potwierdzenie przybycia uczestników w biurze informacyjnym 

 

11:30 - 11:45 - przygotowanie uczestników do zajęć sportowych 

 

11:45 - 13:45 - testy sprawnościowe 

 

13:45 - 14:00 - organizacja uczestników po testach sprawnościowych 

 

14:00 - zakończenie testów sprawnościowych 

 

KL. I LO + uzupełniające do II / III LO 

 

14:00 - 14:30 - zapisy/potwierdzenie przybycia uczestników w biurze informacyjnym 

 

14:30 - 14:45 - przygotowanie uczestników do zajęć sportowych 

 

14:45 - 16:45 - testy sprawnościowe 

 

16:45 - 17:00 - organizacja uczestników po testach sprawnościowych 

 

17:00 - zakończenie testów sprawnościowych

 

Zgłoszenia na testy sprawnościowe (piłka nożna):

Aby wziąć udział w testach sprawnościowych, należy dostarczyć osobiście, pocztą elektroniczną (szkola@miedzlegnica.eu) lub pocztą tradycyjną w terminie do 8.04.2022 r. do sekretariatu szkoły (Szkoła Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica, ul. Radosna 17, 59-220 Legnica) następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej lub liceum (jeśli nie zostało złożone wcześniej - PODANIE SP      PODANIE LO

- oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o udzieleniu zgody na udział w testach sprawności fizycznej - OŚWIADCZENIE

- kserokopię karty zdrowia sportowca (aktualnej w dniu testów sportowych) potwierdzoną przez rodzica za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).   ORZECZENIE

Wstępne wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego będą dostępne w szkole po dwóch tygodniach od dnia testów. Do drugiego etapu rekrutacyjnego przechodzą jedynie ci kandydaci, którzy w wyniku prób sprawnościowych uzyskali pozytywną opinię trenerów Akademii Piłkarskiej Miedź Legnica.

Ad. 3)

Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa

W terminach od 24 czerwca do 4 lipca 2022 r. należy dostarczyć:

 • ostatnie świadectwo promocyjne (oryginał)

 • karta zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej)

 • trzy zdjęcia legitymacyjne -podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia

 • formularz informacji o uczniu    INFORMACJA O UCZNIU

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna ORZECZENIE

 

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 5 lipca 2022 r. (lista dostępna w szkole lub informacja telefoniczna 76 720 82 32).

 

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2022 r.

 

Liceum Ogólnokształcące

1)  W terminach od 24 czerwca do 4 lipca 2021 r. należy dostarczyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał), a w przypadku kandydatów do klas 2 i 3 ostatnie świadectwo promocyjne (oryginał)

 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał)

 • karta zdrowia ucznia od pielęgniarki szkolnej

 • trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia

 • formularz informacji o uczniu       INFORMACJA O UCZNIU

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły mistrzostwa sportowego o profilu piłka nożna ORZECZENIE

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 5 lipca 2022 r. (lista dostępna w szkole lub informacja telefoniczna 76 720 82 32).

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2022 r.

 Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach rekrutacji do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica.

REGULAMIN REKRUTACJI SP     REGULAMIN REKRUTACJI LO        OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podręczniki 2021/22
SMS Dziennik
Strefa Miedzi Legnica

 

  1. „Ten, kto przeniósł górę, zaczął od małych kamyków” – przysłowie chińskie

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

belka-face-akademia_2.jpg

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.