przycisk-klub2.jpg przycisk-akademia2.jpg przycisk-biznes2.jpg

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica
ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018:

 

- Do 4, 5, 6 i 7 klasy Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica o profilu piłka nożna dziewcząt i chłopców z rozszerzonym programem nauczania języków obcych.

- Do 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnicao profilu piłka nożna dziewcząt i chłopców.

ETAPY REKRUTACJI

Rekrutacja jest dwuetapowa:

1. próby sprawności fizycznej,

2. weryfikacja wyników edukacyjnych.

I. Pamiętaj! Zgłoszenie na testy następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: szkola@miedzlegnica.eu w terminie do dnia poprzedzającego dzień próby sprawności fizycznej skanu oświadczenia rodziców/opiekunów o wyrażeniu zgody na udział w testach sprawnościowych (załącznik nr 3 w przypadku kandydatów do SP i załącznik nr 4 w przypadku kandydatów do LO). Oryginał oświadczenia należy dostarczyć w dniu testów wraz z innymi dokumentami wymienionymi w punkcie IV.

II. Terminy sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – próby sprawności fizycznej:

1. Piłka nożna dziewcząt i chłopców – szkoła podstawowa: 8 maja – dla kandydatów do VII klasy (rocznik 2004) oraz 9 maja – dla kandydatów do klas IV, V i VI (roczniki 2007, 2006 i 2005) - rejestracja od godz. 9.45 na boisku przy ul Hetmańskiej

2. Piłka nożna dziewcząt i chłopców – liceum ogólnokształcące: 3 kwietnia – dla kandydatów do I klasy (rocznik 2001) o godz. 12 przy ul. Hetmańskiej (rejestracja od godz. 11)

III. Uzupełniające terminy sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - próby sprawności fizycznej:

Uzupełniające testy sprawnościowe odbędą się w dniu 5 czerwca 2017 r.:

- dla kandydatów do SP - rejestracja o godz. 10:30-11:00 (boisko przy ul. Hetmańskiej);

- dla kandydatów do LO - rejestracja o godz.12:30-13:00 (boisko przy ul. Hetmańskiej).

IV. Wymagane dokumenty do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – próby sprawności fizycznej:

1. Zaświadczenie lekarskie (zał. nr 1) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał).

(Jeśli wybrany przez Państwa lekarz medycyny sportowej lub inny upoważniony do wystawienia zaświadczenia, nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sportowych).

2. Kwestionariusz osobowy:
• szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące (zał. nr 2)

3. Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:
• szkoła podstawowa (zał. nr 3)
• liceum ogólnokształcące ( zał. nr 4)

4. Podanie o przyjęcie do szkoły:
• szkoła podstawowa (zał. nr 5)
• liceum ogólnokształcące (zał. nr 6)

V. Bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego:

Liceum Ogólnokształcące - terminy rekrutacji

Dokumenty (pokój 334, III piętro, godz. 09:00 - 15:00).

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) i zaświadczenie o wynikach testu gimnazjalnego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), orzeczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub innego lekarza upoważnionego do wystawienia orzeczenia (zał. nr 7) , podanie o przyjęcie do szkoły (jeśli nie doniesiono wcześniej).

2. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 3 lipca 2017 r.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie:
• Świadectwo ukończenia gimnazjum – oryginał.
• Wynik egzaminu gimnazjalnego – oryginał.
• Orzeczenie lekarza medycyny sportowej sportowego o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub innego lekarza upoważnionego do wystawienia orzeczeni (jeśli nie doniesiono wcześniej).
• Dwa zdjęcia legitymacyjne – podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.
• Karta zdrowia ucznia.
• Informacja o uczniu (zał. nr 8).
(Jeśli wybrany przez Państwa lekarz, nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego). ORZECZENIE LEKARSKIE NIE JEST TOŻSAME Z KARTĄ ZDROWIA SPORTOWCA i ZAŚWIADCZENIEM LEKARSKIM Z PUNKTU IV!

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 7 lipca 2017 r.

5. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2017 r.

Szkoła Podstawowa - terminy rekrutacji

Dokumenty (sala 334, III piętro, godz. 9:00-15:00).

1. Świadectwo ukończenia 3,4,5 lub 6 klasy szkoły podstawowej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), orzeczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub innego lekarza upoważnionego do wystawienia orzeczenia (zał. nr 7), podanie o przyjęcie do szkoły (jeśli nie doniesiono wcześniej).

2.Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 3 lipca 2017 r.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie:
• Świadectwo ukończenia 3, 4 lub 6 klasy szkoły podstawowej – oryginał.
• Orzeczenie lekarza medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub innego lekarza upoważnionego do wystawienia orzeczenia(jeśli nie doniesiono wcześniej).
• Dwa zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.
• Karta zdrowia ucznia.
• Informacje o uczniu (zał. nr 8).
(Jeśli wybrany przez Państwa lekarz, nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego). ORZECZENIE LEKARSKIE NIE JEST TOŻSAME Z KARTĄ ZDROWIA SPORTOWCA i ZAŚWIADCZENIEM LEKARSKIM Z PUNKTU IV!

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 7 lipca 2017 r.

5. Postępowanie uzupełniające do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Regulamin_SP_2017.pdf

Regulamin_LO_2017.pdf

Zal._nr_1_-_zaswiadczenie_lekarskie.pdf

Zal._nr_2_-_kwestionariusz_osobowy.pdf

Zal._nr_3_-_oswiadczenie_rodzica-SP.pdf

Zal._nr_4_-_oswiadczenie_rodzica-LO.pdf

Zal._nr_5_-_podanie_SP.pdf

Zal._nr_6_-_podanie_LO.pdf

Zal._nr_7_-_orzeczenie_lekarskie.pdf

Zal._nr_8_-_informacja_o_uczniu.pdf

SMS Plan Lekcji
SMS zastępstwa
SMS Dziennik
Strefa Miedzi Legnica

"Dzisiaj bez dobrego szkolenia młodzieży nie ma profesjonalnego klubu, a szkoła to znakomite uzupełnienie oferty Akademii Piłkarskiej Miedzi. Liczę, że absolwenci SMS Miedź w przyszłości zostaną zawodowymi piłkarzami".

Andrzej Dadełło, właściciel Miedzi

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015
 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.