przycisk-klub2.jpg przycisk-akademia2.jpg przycisk-biznes2.jpg

Jaką dokumentację składa uczeń zmieniający szkołę
w trakcie roku szkolnego?

 

Po uzyskaniu rekomendacji dyrektora Akademii Piłkarskiej Miedź Legnica, kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły:

• podanie o przyjęcie z uzasadnieniem powodu decyzji o zmianie szkoły;

• świadectwo ukończenia oddziału programowo niższego lub klasy upoważniającej do ubiegania się o zmianę;

• świadectwo ukończenia szkoły na poprzednim etapie edukacyjnym, zaświadczenie o wynikach egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu szóstoklasisty/egzaminu gimnazjalnego);

• zaświadczenie o przedmiotach ujętych w szkolnym programie nauczania, a realizowanych przez ucznia w szkole, do której dotychczas uczęszczał;

• zaświadczenie o wyniku klasyfikacji śródrocznej w danym roku szkolnym lub zaświadczenie o przebiegu nauczania;

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wyczynowego uprawiania piłki nożnej;

• aktualne zdjęcia legitymacyjne.

 

Natomiast wychowawca klasy, do której przyjęty został nowy uczeń, zobowiązany jest do:

• wpisania go na listę uczniów danej klasy;

• założenia dla niego arkusza ocen;

• pomocy w ustaleniu zasad zaliczania różnic programowych;

• poinformowania rodziców / prawnych opiekunów o terminach egzaminów uzupełniających różnice programowe.

Podręczniki 2023/24
SMS Dziennik
Strefa Miedzi Legnica

 

    1. „Ten, kto przeniósł górę, zaczął od małych kamyków” – przysłowie chińskie

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

belka-face-akademia_2.jpg

 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.